Besluiten en Bekendmakingen

Op deze pagina vindt u de besluiten van GS. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt lezen.

Gedeputeerde Staten (GS) vergaderen elke week, op dinsdag. Op deze pagina vindt u de besluiten van GS. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt lezen. Onderaan de pagina opent dan een overzicht van de besluiten die tijdens die vergadering zijn genomen. De besluiten staan 1 week na de betreffende GS-vergadering op deze pagina. 

Officiële bekendmakingen

Ook zijn er de officiële bekendmakingen. Dat zijn besluiten waar bijvoorbeeld nog een reactie of bezwaar op mogelijk is. Deze zijn te vinden op de landelijke website Overheid.nl. Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland. Op de website werken ministeries, de Eerste en Tweede Kamer, lokale overheden en uitvoeringsorganisaties samen om overheidsinformatie op een centrale plek bij elkaar te zetten.