Contactgegevens

Heeft u een vraag over vergunningen, subsidies, provinciale wegen, uw leefomgeving of provinciaal beleid? Stel deze via het vragenformulier.

Let op: het Provincieloket is op de woensdagen telefonisch minder goed bereikbaar:

Belt u ons om een verkeersgevaarlijke situatie te melden? Blijf dan aan de lijn. Voor alle overige vragen of meldingen vragen wij u het vragen- of meldingenformulier in te vullen. Onze excuses voor het ongemak.

Andere meldingen

Heeft u een andere melding? Bijvoorbeeld over overlast van een bedrijf of industrieterrein, stank- of geluidsoverlast of lichthinder, lucht- en bodemverontreiniging of overtredingen van de Wet Natuurbescherming? Dan kunt u een melding indienen via www.milieuklachtgelderland.nl.

Telefonisch contact

Voor vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur telefonisch contact opnemen. Voor klachten, calamiteiten of incidenten kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week. Telefoon: 026 359 99 99.

Niet eens met de provincie

Bent u het niet eens met de provincie over bijvoorbeeld een genomen besluit of komt u (mogelijk) in aanmerking voor nadeelcompensatie? Bekijk welke mogelijkheden u dan heeft.

Adresgegevens

Bezoekadres: Markt 11, 6811 cg Arnhem
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 7.30 - 18.00 uur en vrijdag van 7.30 - 17.00 uur.

Postadres: Postbus 9090, 6800 gx Arnhem
E-mail voor het toezenden van stukken: post@gelderland.nlĀ 
Telefoon receptie: 026 359 91 11

Wat kunt u van ons verwachten

Voor al uw vragen over provinciale onderwerpen en meldingen of andere klachten over uw leefomgeving of provinciale wegen, kunt u terecht bij de medewerkers van het Provincieloket.

Als u ons belt, vragen wij uw contactgegevens. Ook stellen we u een paar vragen ter verduidelijking van uw vraag of melding. Dat doen we met een reden. Belt u ons later nog een keer, bijvoorbeeld omdat uw vraag nog niet beantwoord is? Dan kunnen wij in ons systeem zien wat er in het eerdere contact besproken is. U hoeft dan niet nog een keer uw hele situatie uit te leggen.

Waar mogelijk, beantwoorden we uw vraag direct. Soms is het nodig dat een specialist antwoord geeft, in dat geval krijgt u uiterlijk binnen 10 werkdagen antwoord.