Bereikbaar Gelderland

Mobiliteit is een hoofdtaak van provincie Gelderland. Of dit nu over de weg, het spoor, het water of met de bus of fiets is. We willen dat iedereen zich in Gelderland veilig, snel, betaalbaar en klimaatneutraal kan verplaatsen. De mobiliteit groeit, verkeersveiligheid vraagt om aandacht en we willen de mobiliteit verder verduurzamen. Ook het goederenvervoer neemt toe. Zonder duidelijke keuzes loopt ons vervoer vast en halen we onze klimaatdoelen niet.

Bereikbaar Gelderland

Om Gelderland ook in 2030 bereikbaar te houden gaan we verbinden, veranderen en vergroenen.
Bijvoorbeeld door het slim gebruiken van ons mobiliteitsnetwerk van fietspaden, wegen, bus- en treinverbindingen. We verleiden reizigers en bedrijven om schone mobiliteitskeuzes te maken en zetten extra in op het verbeteren van verkeersveiligheid. Ondertussen werken we aan de weg, regelen openbaar vervoer, stimuleren fietsen, stellen eisen aan luchthavens en stimuleren schoon en duurzaam transport van goederen over weg, water en spoor.

Werken aan de weg

Wij werken samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing.

Verbinden, Veranderen, Vergroenen

Om Gelderland duurzaam bereikbaar te houden, willen we de reiziger verleiden om de slimste en schoonste keuzes te maken door te verbinden, te veranderen en te vergroenen. Om de grootste impact te bereiken, ligt hierbij onze focus op 5 bouwstenen. We vertellen er meer over in onze Visie voor een Bereikbaar Gelderland.