Luchtvaart in en boven Gelderland

In Gelderland vinden verschillende luchtvaartactiviteiten plaats. Denk aan luchthaven Teuge, vliegbasis Deelen of de inzet van traumaheli's. Ook vliegverkeer van Schiphol en Lelystad heeft invloed op onze leefomgeving.
trauma helikopter

Luchthavens in Gelderland 

Sinds 1 november 2009 zijn we verantwoordelijk voor het grondgebruik door de kleine burgerluchtvaart. Hiervoor verlenen we in Gelderland luchthavenbesluiten of luchthavenregelingen aan ruim 20 burgerluchthavens die worden gebruikt voor bedrijfsmatige of recreatieve vluchten. Het gaat hierbij om luchthaven Teuge, de zweefvliegterreinen Terlet en Maldens Vlak en diverse helikopterhavens en terreinen voor microlights (MLA's/paramotors). 

Actuele toestemming

Al deze terreinen hebben een actuele toestemming. Van ons of van het Rijk. De toestemmingen van het Rijk zetten we om in provinciale luchthavenbesluiten of luchthavenregelingen. Dat doen we aan de hand van beleid dat Provinciale Staten vastlegden in de nota ‘Omgevingsbeleid luchtvaartterreinen Gelderland’. Dit is onderdeel van onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Het opstijgen of landen op plekken die niet zijn aangewezen als luchthaven is beperkt mogelijk. Daarvoor is een ontheffing Tijdelijk uitzonderlijk gebruik (TUG) nodig.  

Teuge: grootste luchthaven in Gelderland

Het vliegveld ligt aan de noordzijde van het dorp Teuge in de gemeente Voorst en wordt onder andere ingezet voor lesvluchten, parachutespringen en zweefvliegen. De luchthaven werkt ook aan het verduurzamen van luchtvaart. Meer informatie? Dat leest u op de pagina over Teuge:

Gebruik van het Gelders luchtruim 

Wat boven ons gebeurt, raakt ons op de grond. De indeling van het luchtruim en het vaststellen van vliegroutes is de verantwoordelijkheid van het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Als provincie hebben we hierin geen formele taak, maar we behartigen wel de belangen van onze inwoners. De vliegroutes van en naar Schiphol en Lelystad hebben namelijk ook invloed op de grond. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast. We kijken daarom naar de gevolgen voor onze woon- en leefomgeving en natuur. 

Samenwerking met provincies en het Rijk

De provincies boden in 2019 samen de handreiking ‘Samen werken aan het luchtruim’ (PDF 488 kB) aan bij het Rijk. Daarin bieden wij aan om, vanuit onze verantwoordelijkheid voor de woon- en leefomgeving, gevraagd en ongevraagd te adviseren over luchtvaart en luchtruim. We volgen de ontwikkelingen rond besluiten van het Rijk. Ook vragen we het Rijk om informatie over effecten van luchtvaart op de woon- en leefomgeving op tijd met ons te delen. Hierover hebben we samen met de andere provincies regelmatig bestuurlijk overleg met de minister.

Militaire luchtvaart 

Ten noorden van Arnhem ligt de Vliegbasis Deelen. Deze vliegbasis wordt door Defensie vooral gebruikt voor oefeningen met helikopters. Gedeputeerde Helga Witjes is voorzitter van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu van vliegbasis Deelen. Meer informatie daarover vindt op de website van COVM. 

Ook op andere plekken boven de Veluwe en het rivierengebied wordt geoefend met militaire helikopters. Soms komen andere vliegtuigen van de luchtmacht over Gelderland vliegen. De meeste oefeningen worden aangekondigd door Defensie.

Gelderse standpunten over actuele luchtvaartontwikkelingen

De verschillende luchtvaartactiviteiten in en boven onze provincie hebben gevolgen voor de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving en de natuur. Daarom zetten we ons in voor de Gelderse belangen. Meer weten over de stand van zaken rondom actuele luchtvaartontwikkelingen? Dat leest u op de pagina over Gelderse standpunten: