Circulaire economie: het roer moet om, maar hoe?

Een toekomstbestendige economie is circulair. We gebruiken zo min mogelijk schaarse grondstoffen en hergebruiken grondstoffen en materialen zo veel mogelijk. Bovendien zijn we voor onze grondstoffen minder afhankelijk van andere landen.
Dak met zonnepanelen op oude papierfabriek

In een circulaire economie is er welvaart voor iedereen, zonder de draagkracht van de aarde verder aan te tasten. 

Circulair produceren en consumeren helpt onze leefomgeving gezond, schoon en veilig te maken. Het zorgt ook voor banen en nieuwe bedrijvigheid door innovaties en nieuwe verdienmodellen. Producten worden namelijk niet meer weggegooid, maar gerepareerd, schoongemaakt of opgeknapt. 

Van bouwafval naar waardevolle grondstoffen

Bij circulair delven worden de vrijkomende materialen uit een gebouw zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Dit betekent dat de materialen, die bij het circulair delven van het Prinsenhof A vrijkomen, opnieuw (als grondstof) gebruikt gaan worden.

Nederland circulair in 2050

Omdat de vraag naar grondstoffen wereldwijd toeneemt, moeten we zuiniger en slimmer met grondstoffen omgaan. De overheid, het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties werken hier hard aan. Met als doel: een volledig circulaire economie in 2050.

Welkom in de biobased proeftuin van provincie Gelderland

In 2021 kreeg de A348 groot onderhoud: met een focus op duurzaamheid. Deze verzorgingsplaats ging ook op de schop en transformeerde in een biobased proeftuin. Dat wil zeggen dat het straatmeubilair, de tegels en borden die u hier ziet, gemaakt zijn van natuurlijke en/of gerecyclede materialen.

Hulp nodig bij circulair ondernemen?

Bent u ondernemer in Oost-Nederland en heeft een circulair vraagstuk waarbij kennis en ervaring van experts u verder zou kunnen helpen? Of wilt u de volgende stap zetten in circulair ondernemerschap, maar loopt u tegen belemmeringen aan? Neem contact op via het circulaire ondernemersloket. Het circulaire ondernemersloket Oost-Nederland is een initiatief van Kiemt, VNO-NCW Midden en Provincie Gelderland, en wordt gefaciliteerd via de website van Circles.nu.