Energietransitie: werken aan een duurzaam energiesysteem

In 2050 gebruiken we alleen nog duurzame energie. Voor de verwarming van huizen en andere gebouwen stappen we over naar duurzame bronnen. We zetten daarom flinke stappen, samen met inwoners, bedrijven en gemeenten. Zodat we een duurzaam, toekomstbestendig, betaalbaar energiesysteem hebben en houden.

Energiesysteem van de toekomst

Netcongestie (file op ons elektriciteitsnet) heeft een enorme impact op onze energievoorziening en toekomstplannen, zoals de woningbouw, bedrijventerreinen en aanleg van elektrische laadpalen. Wij willen, samen met partners, er alles aan doen om te voorkomen dat het Gelderse net op slot gaat.
Energie opwekken

In 2050 gebruiken we alleen nog duurzame energiebronnen. De veranderingen die daarvoor nodig zijn hebben een grote impact op onze samenleving en omgeving. Voor de opwek van duurzame energie zijn windmolens en zonnepanelen op daken noodzakelijk. Maar we kijken ook verder, want een bredere energiemix in de toekomst is nodig. Dus we bieden ruimte voor innovatie en we onderzoeken wat bijvoorbeeld waterkracht en kernenergie kunnen betekenen voor Gelderland.  

 

Bekijk onze projecten.

Lokale warmtetransitie

In 2050 is elk gebouw aardgasvrij. Voor de verwarming van huizen en andere gebouwen stappen we over naar duurzame warmtebronnen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten hier de leiding in nemen. Zij kennen de directe omgeving en de inwoners het beste. Wij helpen en ondersteunen gemeenten bij het zoeken naar collectieve mogelijkheden zoals het aanleggen van een warmtenet en het verminderen van energiearmoede.  

 

 

Bekijk de ondersteuningsinstrumenten.

Energie besparen

Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken, te importeren of te transporteren. Daarom willen we vooral dat we minder energie gaan gebruiken, door gebouwen te isoleren en door slimmer met onze energie om te gaan. Ook bedrijven helpen we besparen. We zorgen dat fabrieken in de toekomst kunnen draaien op energie uit zon en wind of uit aardwarmte, waterstof, biogas en kernenergie. Er is een aanbod subsidies en financieringsinstrumenten voor gebouweigenaren, VvE’s, woningcorporaties en warmtebedrijven. 

Bekijk de bespaarmogelijkheden.

Duurzame mobiliteit

Het aantal elektrische voertuigen neemt snel toe in Nederland. Dat is goed nieuws, want om de klimaatdoelen te halen moet ook onze mobiliteit verduurzamen. We maken het reizigers gemakkelijker om slim en schoon te reizen. En we stimuleren bedrijven om goederen duurzaam te vervoeren. We verwachten dat eenderde van alle auto’s in minder dan tien jaar elektrisch rijdt. Samen met gemeenten, netbeheerders en bedrijven werken we aan een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk in de regio, dat meegroeit met het aantal elektrische voertuigen. 

Bekijk onze aanpak laadinfrastructuur.