Klimaat: we veranderen met het klimaat mee

Gelderland neemt maatregelen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen naar nul terug te brengen (klimaatmitigatie). Daarnaast bereiden we ons voor op extreme hitte, droogte en plensbuien (klimaatadaptatie).
Wekeromse Zand

Gelders programma klimaat

We werken al hard om het opwarmen van de aarde af te remmen. Met de maatregelen uit het Gelders programma klimaat zorgen we ervoor dat we in Gelderland minder schadelijke stoffen (broeikasgassen) uitstoten. Maar de klimaatdoelen halen we alleen samen. Daarom gaan we in gesprek. Met alle Gelderlanders, ook als zij kritisch zijn of zich zorgen maken. Met al deze hulp vernieuwden we in 2024 ons klimaatprogramma.

Burgerberaad klimaat

De veranderingen die nodig zijn voor een duurzame toekomst hebben een grote impact op onze samenleving en omgeving. Het vraagt veel van onze inwoners. Om het Gelders klimaatprogramma te kunnen vernieuwen in 2024 vroegen we advies aan de inwoners van Gelderland. Deelnemers van het burgerberaad kregen zo de kans om direct invloed uit te oefenen op het klimaatprogramma.

Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert en de aarde warmt op. Daarom moeten we onze omgeving aanpassen, zodat het veilig en leefbaar blijft. We noemen dit klimaatadaptatie. Hier werken we als provincie op verschillende manieren aan. lees meer over wat we doen om Gelderland aan te passen aan het klimaat.