Natuur beheren en ontwikkelen

Als provincie letten we erop of het goed gaat met de natuur én we leggen samen met andere grondeigenaren nieuwe natuur aan. Zo versterken we de natuur in Gelderland en verbinden we nieuwe natuur met bestaande natuurgebieden. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden heet het Gelders Natuurnetwerk (GNN).
boompje in de hei

Samen werken aan bestaande en nieuwe natuur

Hoe houdt de provincie het Gelders Natuurnetwerk en de agrarische natuur in balans? En hoe verloopt de ontwikkeling van (nieuwe) natuur? Op onderstaande pagina's leggen we het uit hoe we dit samen met andere overheden en natuurorganisaties doen. Wilt u landbouwgrond omvormen naar natuur neemt u dan contact op met ons.

De wolf in Gelderland

Sinds 2015 zijn de wolven terug in Nederland. De eerste meldingen van zwervende wolven kwamen uit Duitsland. Sinds 2019 leven de dieren op de Gelderse Veluwe, hier zijn ook welpjes geboren.

Hoe gaat het met de natuur in Gelderland?

In het rapport ‘Hoe gaat het met de biodiversiteit in Gelderland’ leest u hoe het ervoor staat met onze biodiversiteit. Er is ook een uitgebreide rapportage over de staat van de Gelderse natuur. Deze rapportage is 3 jaar geleden uitgebracht. Bent u benieuwd hoe wij monitoring uitvoeren? Bekijk dan de factsheet over natuurmonitoring.