Circulair ondernemen

We helpen ondernemers hun bedrijf circulair te maken. Een circulair bedrijf hergebruikt grondstoffen en afval. Dit is belangrijk voor de toekomst, omdat de wereldbevolking en de welvaart groeien. Hierdoor gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde kan leveren. Dat zorgt ervoor dat deze grondstoffen op raken.
Kinderen spelen

Ook zorgt het gebruik en transport van (fossiele) grondstoffen ervoor dat de aarde opwarmt. Dit is inmiddels wereldwijd een bekend en zeer dringend probleem. Dat zorgt ervoor dat deze grondstoffen op raken. Ook zorgt het gebruik en transport van (fossiele) grondstoffen ervoor dat de aarde opwarmt. Dit is inmiddels wereldwijd een bekend en zeer dringend probleem. 

 

Nieuw bedrijfsmodel 

Dit probleem vraagt om een meer duurzame en effectieve manier van maken en gebruiken van producten. Het zorgt voor een nieuw bedrijfsmodel: afval en resten niet weggooien, maar weer gebruiken als grondstof. Goederen verhuren in plaats van verkopen. Tweedehands producten opknappen in plaats van nieuwe kopen. Regionale grondstoffen gebruiken in plaats van deze van ver te laten komen. 

Van ketens naar kringlopen

Ons Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023 telde 29 circulaire projecten. Met € 7 miljoen deden we in 3 jaar meer dan gepland. Dat deden we in de agrifood, de bouw en infrastructuur, de (maak)industrie, het afval en met biogrondstoffen. Meer weten over onze resultaten en lessen?

Monitor circulaire economie

Gelderlanders eten vaker plantaardig, gooien minder eten weg en meer bedrijven richten zich op de circulaire economie. In onze provinciale infrastructuur hergebruiken we vaker materialen en in ons bedrijfsrestaurant verspillen we minder voedsel. Meer weten over onze doelen en resultaten?

Circulaire atlas

Volgens de Circulaire Atlas Gelderland (PDF 6,4MB) wordt 88% van alle grondstoffen gebruikt door bedrijven in de sectoren agrofood en de bouw en infra. De overige 12% wordt gebruikt door de maakindustrie en de afvalsector.

Circulaire opties om minder grondstoffen te gebruiken, zijn:

  • grondstoffen en afval hergebruiken
  • (afval)stoffen van bedrijven uit de buurt hergebruiken
  • biomassa (natuurlijk materiaal) als grondstof gebruiken

Gerichte aanpak met resultaat

Op basis van de Circulaire Atlas kiezen Gedeputeerde Staten voor een gerichte provinciale aanpak. We willen resultaat bereiken door een provinciebrede aanpak vanuit economie, wegen-infra, circulaire woningbouw, kringlooplandbouw en vergunningverlening. We stimuleren bedrijven om te besparen op grondstoffen en de uitstoot van CO2 te beperken. Het gaat om bedrijven in de sectoren:

  • agrofood
  • bouw en infra
  • maakindustrie
  • consument en afval
  • biomassa

De hoeveelheid grondstoffen die voor de eerste keer worden gebruikt, moet in 2030 landelijk met 50% zijn verminderd.

De provincie helpt u op weg

We bieden ondernemers verschillende mogelijkheden om circulair te ondernemen. Op het gebied van informatie, samenbrengen, haalbaarheid, subsidie en financiering werken we nauw samen met onze uitvoeringspartners. Dit zijn Oost NL, Kiem, Circles, Boost en Op-Oost (EFRO). Bij deze partners kunnen ondernemers terecht voor advies, financiële ondersteuning en de juiste contacten. We dagen ondernemers uit om samen met anderen in de productieketen (economische proces van grondstof tot gebruiker) grondstoffen en CO2-uitstoot te verminderen. Op deze manier blijven ondernemers fit voor de toekomst en draait de economie van Gelderland circulair.

Hulp nodig bij circulair ondernemen?

Bent u ondernemer in Oost-Nederland en heeft een circulair vraagstuk waarbij kennis en ervaring van experts u verder zou kunnen helpen? Of wilt u de volgende stap zetten in circulair ondernemerschap, maar loopt u tegen belemmeringen aan? Neem contact op via het circulaire ondernemersloket. Het circulaire ondernemersloket Oost-Nederland is een initiatief van Kiemt, VNO-NCW Midden en Provincie Gelderland, en wordt gefaciliteerd via de website van Circles.nu.