Economisch Onderzoek

Bureau Economisch Onderzoek van provincie Gelderland verzamelt gegevens, doet onderzoek, doet aan de hand van die gegevens voorspellingen over de toekomst en bestudeert de sociaal-economische situatie in Gelderland. Bekijk hieronder welke producten Bureau Economisch Onderzoek maakt:

Statistisch Zakboek

Het Statistisch Zakboek is een databank met sociaal-economische gegevens over Gelderland. Het bevat de belangrijkste kengetallen van alle Gelderse gemeenten en regio’s voor verschillende sociaal-economische thema’s, zoals bevolking, economie en recreatie en toerisme. Voor elk thema is er een dashboard beschikbaar met de belangrijkste cijfers per thema. De meeste gegevens zijn voor meerdere jaren beschikbaar, zodat ontwikkelingen in de tijd goed in beeld gebracht kunnen worden. Met behulp van deze gegevens kunnen we goed onderbouwde keuzes maken.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Voor alle Gelderse regio’s en voor heel Gelderland maakt Bureau Economisch Onderzoek een digitale factsheet met daarin een overzicht van de arbeidsmarkt en het onderwijs. Deze helpt u bij het maken van beleid en plannen rondom het thema onderwijs en arbeidsmarkt. Ook kan de factsheet helpen bij het opzetten van projecten. Met de digitale factsheet kunt u zelf de regio kiezen met behulp van het keuzemenu aan de linkerkant. Bekijk de factsheet hier: Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers - Inleiding - Gelderland.

 

 

Arbeidsmarktprognose

Welke opleidingen hebben goede kansen op de arbeidsmarkt? En bij welke opleidingen wordt er een overschot aan afstudeerders verwacht? In opdracht van provincie Gelderland heeft het ROA in 2022 toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt in beeld gebracht. De uitkomsten voor de 6 Gelderse regio’s zijn te vinden op de pagina van het ROA. De landelijke arbeidsmarktprognoses zijn beschikbaar via de website van Maastricht University.

Provinciaal Economische Verkenning (PEV)

Iedere 3 á 4 jaar wordt er een onderzoek gedaan dat inzicht geeft in de economische ontwikkeling van Gelderland. Naast een analyse van de uitkomsten en recente ontwikkelingen bevat de Provinciaal Economische Verkenning een vooruitblik op de komende periode. Op provinciaal en regionaal niveau worden verwachtingen gegeven voor een middellange periode. Deze verwachtingen hebben bijvoorbeeld te maken met werkgelegenheid, beroepsbevolking en werkloosheid. 

De Econometer

De Econometer toont elk kwartaal de economische ontwikkeling (conjunctuur). In de Econometer staan verschillende economische indicatoren, bijvoorbeeld:

  • economische groei
  • openstaande vacatures
  • woningprijzen
  • consumentenvertrouwen

Brede Welvaart

Brede welvaart gaat over onze huidige kwaliteit van leven, maar ook over de mate waarin deze ten koste gaat van die van generaties na ons of mensen uit andere delen van de wereld. In januari 2022 maakten we de eerste monitor Brede Welvaart in Gelderland (PDF 4 MB). Deze laat zien hoe de provincie scoort op brede welvaart ‘hier en nu’ en ‘later’.  In november 2022 maakten we de monitor Brede Welvaart in de Gelderse gebieden (PDF 3 MB). Deze monitor richt zich op de Gelderse gebiedsagenda’s en presenteert recente cijfers voor Gelderland. Ook maakten we een monitor Brede Welvaart voor alle regio's.

Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE)

Dit is een jaarlijks onderzoek naar de Gelderse Werkgelegenheid. Het onderzoek doet de provincie samen met gemeenten. In deze database is zeer gedetailleerde informatie beschikbaar over de werkgelegenheid en het aantal bedrijfsvestigingen in Gelderland. In het PWE-register zijn data opgenomen over de periode 1986-2022. Ook in andere provincies worden vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd. De stichting LISA combineert deze gegevens tot een landelijk bestand met werkgelegenheidsgegevens van bedrijven.

IBIS Bedrijventerreinen

Met IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem) maakt provincie Gelderland inzichtelijk waar en hoeveel bedrijventerrein beschikbaar is voor bedrijven. Naast voorraadgegevens zijn ook gegevens beschikbaar over de uitgifte van de afgelopen jaren. Op de IBIS-pagina kunnen de gegevens in de kaart gezet worden en kunnen data worden gedownload. Op de pagina staat een instructiefilmpje waarin wordt uitgelegd hoe de IBIS-applicatie werkt.

Retail 

Retail is de verzamelnaam voor bedrijven die goederen en diensten direct aan consumenten verkopen. In de Brochure Retail 2023 kijken we naar de stand van zaken en ontwikkeling van de retail in Gelderland en de Gelderse regio’s in 2023. Denk hierbij aan de ontwikkeling van het aantal verkooppunten, branchering en leegstand. Ook maken we een vergelijking met de jaren ervoor.
In de vorige versie van de Gelderse Retail Monitor (PDF 3 MB) vindt u de stand van zaken en ontwikkeling van de retail in Gelderland en de Gelderse regio’s in de periode 2017 tot 2021. 

Toerisme en Recreatie

Cijfers en andere informatie over recreatie en toerisme in Gelderland zijn bij elkaar gebracht. Bijvoorbeeld: informatie van het Vakantie Onderzoek (CVO), het Nieuw Vrije Tijds Onderzoek (NVTO) en het Continu Zakenreizen Onderzoek (CZO). Deze onderzoeken bevatten gegevens over ontwikkelingen in het vakantiegedrag, het vrijetijdsgedrag en het zakelijk reisgedrag in Gelderland. Lees meer op onze pagina over vrijetijdsonderzoek.

Oudere versies Econometer zijn beschikbaar op aanvraag.