Onderwijs en arbeidsmarkt

Een sterke Gelderse beroepsbevolking en flexibele werkgevers zijn onderdeel van een toekomstbestendige economie. Daarom werken we samen met onze partners aan een arbeidsmarkt waar aanbod en vraag goed op elkaar aansluiten. We richten ons op samenwerken en veranderingen in de bestaande systemen van onderwijs en werk. 

In de praktijk

Op deze pagina staat een overzicht van alle lopende projecten die provincie Gelderland mede mogelijk maakt. Alle initiatieven zijn gericht op het verkleinen van het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Afgeronde projecten staan in het archief

Strategische personeelsplanning

Een onderneming met een strategische personeelsplanning kijkt naar de mensen en talenten die nu nodig zijn om het werk te kunnen doen, maar ook naar het personeel dat nodig is in de toekomst. Wij willen een bijdrage leveren aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten. Daarom hebben we een nulmeting laten doen naar of en hoe Gelderse werkgevers werken met een strategische personeelsplanning. De resultaten leest u in dit rapport.

Werken met vaardigheden

Kijken naar iemands vaardigheden en niet (alleen) naar iemands diploma’s. Daarmee zouden we voor een deel tegemoet kunnen komen aan de krapte op de arbeidsmarkt. In opdracht van ons is een whitepaper geschreven, waarin het zogenoemd skillsbased werken in Gelderland wordt verkend.

Personeelstekorten aanpakken in publieke sector

Overvolle klassen, sluitende kraamafdelingen en onopgeloste misdrijven. Allemaal voorbeelden van het gevolg van personeelstekorten in de publieke sector. Bent u benieuwd naar hoe andere organisaties deze tekorten aanpakken?