Organisatie

Het is onze taak om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt in Gelderland. Dat doen Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) samen met zo'n 1.500 medewerkers.

Organisatie

Provincie Gelderland werkt samen met partners en inwoners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dat doen Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) samen met zo'n 1.500 medewerkers.

Alles zo goed mogelijk laten verlopen

Provincie Gelderland werkt samen met partners en inwoners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) samen met zo'n 1.500 medewerkers. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Iedereen toont persoonlijk leiderschap, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor het totaal. Zo dragen we bij aan een Gaaf Gelderland! Iedereen die bij ons werkt doet dat vanuit een opdracht en een passende arbeidsrelatie. Of dit nu een vaste aanstelling is, een tijdelijk dienstverband of een andere arbeidsrelatie. Medewerkers met een vaste aanstelling zijn in algemene dienst. Samen werken we aan brede inzetbaarheid, zodat we goed inspelen op veranderende vragen van onze omgeving.

Kerntaken

De organisatie bestaat uit diverse afdelingen en programma's. Bekijk de organisatiestructuur van provincie Gelderland. De medewerkers ondersteunen en adviseren Gedeputeerde Staten (GS) bij het uitvoeren van het coalitieakkoord  en voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie.

  • duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
  • milieu, energie en klimaat
  • vitaal platteland
  • bereikbaarheid en openbaar vervoer
  • economie
  • culturele infrastructuur en cultureel erfgoed
  • kwaliteit van het openbaar bestuur

We werken zo veel mogelijk integraal en gebiedsgericht. Dat betekent dat medewerkers van verschillende afdelingen veel samenwerken. Ook houden we rekening met de verschillen tussen de regio’s en wat in een gebied het best past.  

Duurzame organisatie

We willen als organisatie een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarom hebben we voor onze organisatie een ambitieus doel gesteld: CO2-neutraal, energieneutraal en afvalloos zijn in 2030! We vertellen er graag meer over.