Over de provincie

Ons doel is een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. We leggen de focus op een duurzaam, verbonden en een economisch krachtig Gelderland. Daar investeren wij in. Daar willen en kunnen we van meerwaarde zijn.
Huis der Provincie

Hoe doen we dat?

Door 7 met elkaar samenhangende ambities na te streven waar wij het verschil kunnen maken voor een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland. Deze ambities vindt u hieronder.

Ambities provincie Gelderland

Buiten onze 7 ambities zijn er nog andere dingen om te vertellen over de provincie.