Politiek

Politiek gaat over het maken van keuzes. Bij de overheid komen de meest uiteenlopende vraagstukken bij elkaar. Het is dan aan de politiek om een afweging en een keuze te maken. Belastinggeld kunnen we maar 1 keer uitgeven. Net als bij de gemeenten en het Rijk kennen we bij de provincie de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) en de ‘regering’ (Gedeputeerde Staten).

Politiek

Provinciale Staten nemen besluiten over wat we gaan doen; Gedeputeerde Staten bepalen hoe het gebeurt en voeren het uit. Vervolgens controleren Provinciale Staten of de gedeputeerden het ook goed doen.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen zijn besluiten waar bijvoorbeeld nog een reactie of bezwaar op mogelijk is. Deze zijn te vinden op de landelijke website Overheid.nl. Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland. Op de website werken ministeries, de Eerste en Tweede Kamer, lokale overheden en uitvoeringsorganisaties samen om overheidsinformatie op een centrale plek bij elkaar te zetten.