Commissaris van de Koning

Op maandag 2 oktober 2023 is Henri Lenferink geïnstalleerd als waarnemend commissaris van de Koning. Henri Lenferink was voorheen burgemeester van Leiden (2003-2023) en daarvoor wethouder van de gemeente Arnhem (1994-2003).

John Berends heeft zijn taken als commissaris van de Koning per 22 september 2023 neergelegd voor de duur van het onderzoek door de Staten naar zijn handelen. 

Rijksheer

Naast zijn taken als voorzitter van beide Staten is de commissaris ook vertegenwoordiger van de regering in onze provincie, de rijksheer. Een van de taken die daarbij hoort, is toezicht houden op de manier waarop gemeenten hun werk doen. Daarvoor bezoekt hij regelmatig gemeenten. Ook is hij verantwoordelijk voor het benoemen van nieuwe burgemeesters.

Jaarverslag

Wilt u meer lezen en zien over de rollen van de commissaris van de Koning, en wat hij hier zoal voor deed? Lees dan het Jaarverslag over 2022.Binnenkort publiceren wij hier een Ambtsbericht over 2023. 

Commissaris van de Koning uitnodigen

Als u de commissaris wilt uitnodigen, raden we u aan dat ten minste 8 weken van tevoren te doen.

Nevenfuncties

Nevenfuncties

Vacatures burgemeester

Het benoemen van een burgemeester in een gemeente binnen de provincie Gelderland is een van de taken van de commissaris van de Koning. Op deze pagina vindt u actuele vacatures.