Gedeputeerde Staten (GS)

Gedeputeerde Staten (GS) zijn het dagelijks bestuur van de provincie. Ze zijn benoemd door de leden van Provinciale Staten.

Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen wat de provincie doet, Gedeputeerde Staten voeren het beleid uit. Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit 7 leden, inclusief de commissaris van de Koning. Hij is voorzitter van het dagelijks bestuur. 

College van Gedeputeerde Staten

Bekijk het college van Gedeputeerde Staten.

Agenda

Gedeputeerde Staten vergaderen bijna elke dinsdag over maatregelen en plannen van de provincie. Tijdens deze vergadering beslissen ze of ze bepaald beleid wel of niet uitvoeren. De openbare documenten van de GS-agenda staan 1 week na de betreffende GS-vergadering in de kalender.

Besluiten

Gedeputeerde Staten vergaderen bijna elke dinsdag over maatregelen en plannen van de provincie. Tijdens deze vergadering beslissen ze of ze bepaald beleid wel of niet uitvoeren.