Provinciale Staten (PS)

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan.

Zo doet u mee

Gelderlanders denken graag mee met de provincie. Maar hoe maakt u uw ideeën, mening of zorgen kenbaar? Er zijn meerdere manieren om mee te doen aan het democratische proces. Die staan hieronder uitgelegd. We nodigen u graag uit om ook mee te doen, want samen maken we Gelderland mooier.

Dit is de volksvertegenwoordiging van Gelderland

Elke 4 jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van Gelderland de 55 Statenleden. Statenleden zijn parttime politici. Naast hun vertegenwoordigende werk hebben de meesten ook een ‘gewone’ baan. Op hun persoonlijke pagina’s ziet u wie onze Statenleden zijn, bij welke fractie ze horen en hoe u hen kunt bereiken.

Neem contact op met de griffie

De griffie, onder leiding van griffier Marijke Pe, ondersteunt en adviseert Provinciale Staten bij alle werkzaamheden. U kunt de griffie benaderen voor alles wat met de Provinciale Staten(leden) te maken heeft, zoals inspreken tijdens een vergadering, het uitnodigen van Provinciale Staten voor een werkbezoek, vragen aan Statenleden of voor persvragen.