Samen leven in Gelderland

Samenleven in Gelderland betekent oog voor elkaar, de leefbaarheid en leefomgeving. We houden Gelderland leefbaar door onder andere de onderlinge verbondenheid te verbeteren en door middel van samenwerking met onze partners de kwaliteit van onze directe leefomgeving waar nodig te verbeteren.
Mensen die buiten aan tafel eten

Risicokaart van Gelderland

Wilt u weten welke mogelijke risico’s er in uw woon- of werkomgeving zijn en wat u het beste kunt doen als er een noodsituatie is? Bekijk dan de risicokaart van Gelderland.

Groene steden en dorpen

Mensen zijn gelukkiger en gezonder in een groene omgeving. Groene steden en dorpen zijn ook beter bestand tegen hittestress, droogte en wateroverlast. Daarom gaan we Gelderse woonwijken, bedrijventerreinen en winkelgebieden vergroenen. Dit moeten we samen doen. Nieuwsgierig wat u kan doen? Download onze brochures met tips.