Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze provincie. Ze zorgen voor veel banen. Recreatievoorzieningen zorgen dat inwoners van Gelderland zelf ook kunnen genieten van cultuur en ontspanning in eigen provincie.
Mensen aan rivierkant kijken naar man in kano

Verantwoord recreatie en toerisme

Met input van bedrijven in de recreatieve en toeristische sector, regionale marketingorganisaties en regio’s is de koersnotitie Beleef het in Gelderland tot stand gekomen. Het spreiden van bezoekers over onze provincie in ruimte en in tijd vinden we belangrijk. Ook letten we bij deze spreiding op kwaliteit en de leefbaarheid binnen een gebied. 

 

Onze huidige aanpak is te vinden in de Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie 2022 – 2023: ‘Beleef het in Gelderland’. Ondertussen werken we samen met partners aan een nieuwe aanpak (visie) voor recreatie en toerisme, op basis van het Coalitieakkoord: ‘Gelderland gewoon doen’

We werken aan:

Checklist mountainbikeroutes

In de ‘checklist mountainbikeroutes’ zetten we het wettelijk kader en de stappen die een initiatiefnemer moet zetten bij de aanleg van een mountainbikeroute (mtb-route) in natuurgebieden, op een rij. Waar moet een initiatiefnemer aan denken en wie heeft welke rol in dit proces? Deze aandachtspunten gelden ook voor de mountainbikeroutenetwerken die al aangelegd zijn.