Wonen is meer dan bakstenen alleen!

De woningnood in Gelderland is hoog. Starters, alleenwonenden en ouderen kunnen bijna geen betaalbare woning vinden. Door de woningbouw te versnellen, leegstand te voorkomen en gebouwen beter te benutten maken we er werk van. Zo maken mensen weer een kans op een woning die bij hun past.
Man laat woning van binnen zien.

Snel, betaalbaar en flexibel wonen

Tot 2030 moeten er in Gelderland ruim 104.000 nieuwe woningen bij komen. Dat moet snel, betaalbaar, flexibel en duurzaam. In het Actieplan Wonen staat hoe we de komende jaren de bouw van ongeveer 45.000 woningen versnellen. Dat doen we samen met regio’s, gemeenten, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en bouwers. Regio’s waar de druk op de woningmarkt het hoogst is, gaan eerst in een bouwversnelling. Dit doen we door vergunningaanvragen snel te behandelen en procedures te versimpelen, zodat vertraging niet meer voorkomt.

Blijf op de hoogte!

Abonneer je op de nieuwsbrief Wonen in Gelderland om niks te missen.