Toegankelijkheid

Provincie Gelderland wil dat iedereen alle informatie op haar websites gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan. Samen werken we aan een digitoegankelijk Gelderland!
landschap foto met water

Digitale toegankelijkheid

Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  • de webpagina’s zijn zo ingericht dat zo veel mogelijk mensen begrijpen wat er staat.
  • de websites zijn met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

Het doel van de richtlijnen voor toegankelijkheid is dat websites en systemen waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust zijn voor iedereen. Op die manier zijn informatie en diensten even bruikbaar voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder.

Maatregelen en acties

Er zijn al verschillende maatregelen getroffen om de digitale toegankelijkheid te vergroten en te borgen. Zo is er een inventarisatie gehouden om de stand van zaken rondom de toegankelijkheid van websites en applicaties te inventariseren. Hieruit is een impactanalyse en verbeterplan ontstaan.

Verder zijn we doorlopend bezig met onder andere het volgende:

  • onderzoek naar de toegankelijkheid van websites door een onafhankelijke partij;
  • geautomatiseerd toetsen van de toegankelijkheidsrichtlijnen met behulp van tooling;
  • onze redacteuren toetsen voor publicatie alle content op toegankelijkheid;
  • interne bewustwordingssessies voor onze medewerkers;

interne training ‘toegankelijke documenten’ voor onze medewerkers;

  • vanaf oktober 2017 voldoen zoveel mogelijk nieuwe PDF documenten aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Toegankelijkheidsverklaringen

We streven ernaar dat elke website of applicatie van provincie Gelderland een toegankelijkheidsverklaring heeft. Deze verklaring beschrijft de mate van toegankelijkheid en de eventuele nodige maatregelen.

Hieronder het overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Heeft u feedback of vragen?

Loopt u, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, tegen een probleem met toegankelijkheid aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Geef het aan ons door via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99.